Seniorer

Vi har under många år bedrivit seniorverksamhet på Träningskompaniet. Erfarna och kunniga instruktörer håller målgruppsanpassade träningspass flera dagar i veckan. Forskning visar att regelbunden fysisk aktivitet och träning kan både förebygga och reducera olika åldersrelaterade fysiska och psykiska förändringar som kommer med åren. Utöver alla positiva, fysiska fördelar med träning för äldre skapar vi även ett socialt sammanhang för många.