Fysioterapi

I Träningskompaniets lokaler har fysioterapeut Otto Almquist sin klinik. OS-Kliniken har lång erfarenhet och certifierad specialistkompetens beträffande ortopediska-, idrotts- och motionsrelaterade skador i rörelse- och stödjeorganen gällande såväl extremitetsleder (knä, höft, fot, axlar osv) som rygg- och nackskador.