Kost

Kort text om kosten och om Sanna

KOSTPLAN 4 VECKOR ELLER 8 VECKOR
Kostplanen är utformad utifrån tabeller, vilket innebär att du kommer bygga dina egna måltider. Du kommer få alternativ till kolhydrater, protein och fett, där du väljer en av respektive makronutrient och skapar en måltid. Jag jobbar inte med att exkludera livsmedel. Alla livsmedel kommer att finnas i tabellerna tillsammans MED rekommendationer gällande vilka livsmedel som bör utgöra majoriteten av valen för att gynna en god hälsa. Målet är helt enkelt att skapa en förståelse kring mat och hur vi kan tänka för god hälsa, utan att vi blir maniska.
Alltså att vi blir införstådda i att vi kan äta allt, men inte alltid. Tabellerna är individuellt utformade efter dina behov och dina mål.

I slutet av arbetet tillsammans skickar jag ut en receptbok som du kan ha som inspiration. Den väljer jag att skicka ut i slutet för att du helt enkelt först ska lära dig hur du bygger upp dina måltider själv.
Innan start av kostplan kommer du få besvara ett par frågor gällande vikt, längd, mål, beteenden etc. Vidare kommer du att få fylla i en kostregistrering under tre dagar, så att jag kan kartlägga ditt måltidsmönster och se vad som kan förändras till förmån för din specifika situation.
Kostplanen har två paket:
1. Kostplan som sträcker sig över 4 veckor med en avstämning i veckan samt korrigering av kostplan vid behov. Jag är givetvis tillgänglig för frågor dagligen, om något dyker upp. Pris: 1999 kr

2. Kostplan som sträcker sig över 8 veckor med en avstämning i veckan samt korrigering av kostplan vid behov. Här lär jag även hur du lär dig räkna själv med exempelvis Lifesum, om intresse finns. Även här är jag givetvis tillgänglig för frågor dagligen. Pris: 3 499 kr