TK fortsätter att löpande uppdatera och anpassa verksamheten för att följa alla riktlinjer och rekommendationer under pågående pandemi. Vi arbetar med fokus på tre områden; antal besökare, zonindelning, flöden.

ANTAL BESÖKARE, max

 • TKs lokaler 150 personer
 • Sal Energi 19 pers inkl instr
 • Sal Motorhalland 12 pers inkl instr
 • Sal Kraft 11 pers inkl instr
 • Sal Harmoni 10 pers inkl instr
 • Gym/Cardio 62 pers uppdelade i zoner

ZONER

 • TK som helhet 2100 kvm
 • Gym/Cardio 748 kvm uppdelat i mindre zoner
 • Sal Energi 208 kvm
 • Sal Motorhalland 116 kvm
 • Sal Kraft 115 kvm
 • Sal Harmoni 102 kvm

FLÖDEN

 • I entréutrymmet förhindras ansamlingar
 • Anpassat passupplägg såsom
  borttagen stretch, kortare passtid, utepass
 • Golvmarkering vid köbildning